АЖУРИРАНО: За ученике средње школе почев од 8. марта 2021. године материјали ће се додавати свакодневно по предметима. ЦРВЕНИМ ПОДВУЧЕНИМ СЛОВИМА обележен је материјал који се користи у настави на даљину са почетком реализације од понедењка 08. марта 2021. године, у складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије да се настава за ученике средње школе од наведеног датума одвија онлајн. 

Почетак реализације рада учењем на даљину за школску 2020/2021. годину је 30. новембар 2020. године.

УПУТСТВО: За приступање наставном материјалу, кликните на натпис КЛИКНИ ОВДЕ или на слику изнад назива јединице. Отвориће Вам се нови прозор у коме ће бити приказан документ са наставном или васпитном јединицом. Уколико желите да сачувате материјал за офлајн читање, када се документ отвори на новој страни кликните на симбол стрелице окренуте ка доле (налази се у горњем десном углу), што ће Вам омогућити преузимање документа на рачунар/телефоон/таблет за касније коришћење када нисте онлајн или желите да обновите наставну или васпитну јединицу. Сав материјал прилагођен је из оригиналних презентација у документ који је направљен тако да се може отворити на свим уређајима.

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО КОПИРАЊЕ И ДЕЉЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА ДРУГИМ САЈТОВИМА, све презентације заштићене су подацима ШОСО са домом „Свети Сава“ Умка, као и именима наставника и васпитача који су исте израђивали.

 

НАСТАВА – ОСНОВНА ШКОЛА

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК

ГрафомоторикаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

АзбукаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

АзбукаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број гласова у речима – – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Почетно испитивање познавања словаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Слике: ПредлозиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Црвенкапа: Прича по низу сликаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Две козе – Доситеј Обрадовић – обрада басне – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

Отворене и затворене линијеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поређење по дужини и висиниКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Упоређивање предметаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Учимо бојеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Речи које означавају положајКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Просторни односиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поредимо, пребројавамоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поредимо по висини, Поредимо по дужиниКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 0 (нула)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 1 (један)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 2 (два)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 3 (три)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 4 (четири)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 5 (пет)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви 6 и 7 (шест и седам)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 8, 9 и 10 (осам, девет и десет)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви од 1 до 9КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви прве десетицеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви друге десетицеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Десетице прве стотинеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Заокружи бројКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројимо и бојимоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Односи у простору: Лево, Десно, Горе, ДолеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак мање и знак веће (< , >)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак плус (+)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак минус (-)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак једнакости (=)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Сабирци и збирКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Умањеник, умањилац и разликаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Радни листићи: Учимо да цртамоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Обоји како је задатоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРЕДМЕТ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

VII РАЗРЕДОпажање облика у природи и окружењуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VIII РАЗРЕДСинтеза мрља и линија насталих садејством контролисаних и спонтаних акција на папируКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

VII РАЗРЕДРавнотежа боја и величинаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VII РАЗРЕДРавнотежа облика и маса – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VII РАЗРЕДРитам, степеновање и контраст – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VIII РАЗРЕДMoда – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VIII РАЗРЕДСцена – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VIII РАЗРЕДУниформа – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

За све ученике ОШЉудско тело и водаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За ученике од V до VIII разреда ОШАтлетика: Ниски старт – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

За ученике од V до VIII разреда ОШАтлетика: СкоковиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За ученике од V до VIII разреда ОШНазиви одређених положаја и вежби – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

 

НАСТАВА – СРЕДЊА ШКОЛА

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

I годинa средње школе – Проста реченицаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе – Реченице по значењу и обликуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш видео

II годинa средње школе –  Јован Јовановић Змај – ЂулићиКЛИКНИ ОВДЕ за читани текст о Јовану Јовановићу Змају а затим КЛИКНИ ОВДЕ за читани текст „Ђулићи“

III годинa средње школе – Подела реченица по облику и значењу (вежбање) – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш видео

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

II годинa средње школе (двогодипње) – Падежи – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе –  Кнежева вечера са питањима за проверу знања – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе (трогодипње) – Реализам са питањима за проверу знања – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе –  Писање молбе – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

15.03.2021.

I годинa средње школе –  Лирске народне песме КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе –  Реченични знаци (интерпункција) КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе (трогодипње) – Милован Глишић: Прва бразда – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал а ОВДЕ да отвориш ДОМАЋИ ЗАДАТАК

II годинa средње школе (двогодипње) – Алекса Шантић: Моја отаџбина – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал а ОВДЕ да отвориш ДОМАЋИ ЗАДАТАК

III годинa средње школе –  Биографија – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

22.03.2021.

I годинa средње школе –  Лирска народна песма „Српска Ђевојка“ КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе (двогодипње) – ГлаголиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал 

II годинa средње школе (трогодипње) – Војислав Илић: Зимско јутро – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе –  Иво Андрић: Мост на Жепи – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал и ОВДЕ за препричану приповетку

29.03.2021.

I годинa средње школе –  Песма „Мајка Јову у ружи родила“ КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе (двогодипње) – Лектира: „Аска и вук“ – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал 

II годинa средње школе (трогодипње) – Лектира: „Башта сљезове боје“  – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе –  Писање извештаја – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

05.04.2021.

I годинa средње школе –  Eпска народна поезија КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе (двогодипње) – Jован Дучић: „Јабланови“ – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал 

II годинa средње школе (трогодипње) – Подела речи на крају реда  – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе –  Сложене речи: Сложенице – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

12.04.2021.

I годинa средње школе –  Eпска народна песма „Косовка Девојка“ КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе (двогодипње) – Бора Станковић: „Увела ружа“ – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал 

II годинa средње школе (трогодипње) – Сложене речи – сложенице – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе –  Мирослав Антић – Изабране песме – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

I годинa средње школе – Мере за дужинуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III годинa средње школе – Правоугаоник и квадрат – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I годинa средње школе – КвадарКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе – РазмераКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За ученике средње школеКоцкаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

29.03.2021.

За ученике средње школе – Површина квадра и коцкеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

05.04.2021.

За ученике средње школе – Запремина – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

12.04.2021.

За ученике средње школе – Запремина коцке и квадра – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

За све разреде средње школе – Колут назадКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За све разреде средње школе – Колут напред згрченоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За све разреде средње школе – Атлетика: СкоковиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За све разреде средње школе – Називи одређених положаја и вежби – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ВЕРСКА НАСТАВА

I годинa средње школе  – Лекција 14 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Лекција 14 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе – Лекција 14 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Лекција 15 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Лекција 15 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе – Лекција 15 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

Лекција 22 – Зашто је пост важан?КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 22 – Поуке Патријарха Павла о посту и причешћу ?КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 22 – Делови храма?КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 23 – Tодорова субота, Васкршњи пост и Зашто је пост важан? – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 24 – Друга недеља Великог поста – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 24 – Правити планове или се препуштати вољи Божијој? – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 24 – Васкршњи пост – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Лекција 26 – Празник Благовести и четврта недеља васкршњег постаКЛИКНИ ОВДЕ  да отвориш материјал

 

MAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА

I и II годинa средње школе – Горива: основна поделаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I година средње школе – Машински материјали: Обојени материјали – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II година средње школе – Производња гвожђа и челика – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I година средње школе – Машински материјали: Неметали – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ОСНОВЕ МАШИНСТВА

I годинa средње школе – Техничка средства у грађевинарству и пољопривреди – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Спајање металних делова – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I годинa средње школе – Нераздвојиве везе – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Опасности и заштита од струјног удара – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

II годинa средње школе – Котирање и размераКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

II и III годинa средње школе – Пресеци и упрошћења у техничком цртању – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II и III годинa средње школе – Просторно приказивање предмета – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА БРАВАРЕ

I и II годинa средње школе, смер Бравар – ЗаковицеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе, смер Бравар – ЗаваривањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I годинa средње школе, смер Бравар – Ручни алат у машинској радионици – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II и III годинa средње школе, смер Бравар – Састављање делова раздвојивом везом – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе, смер Бравар – ТурпијањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II и III годинa средње школе, смер Бравар – Рад са ручном електричном бушилицом – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III годинa средње школе, смер Бравар – Рад са ручном електричном брусилицом – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА ШИВЕЊА, МАШИНЕ И АЛАТИ, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I, II и III година средње школе – Врста и подела одећеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III година средње школе – КројењеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III година средње школе – Дугмад КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I, II и III година средње школе – Помоћни и остали материјали – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III година средње школе – Пеглање – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III година средње школе – Ручно кројење и шивење заштитне маске –КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III година средње школе – Технолошки процес шивења: Блуза, панталоне, сукња –КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III година средње школе – Главни делови машине за шивење –КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕKСТИЛНА ВЛАКНА

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I година средње школе – Хемијска влакна – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

II годинa средње школе, смер Ситоштампар – Примена лепила – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Физичко-механичка својства материјалаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I и II годинa средње школе – Ситоштампарске бојеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Састав графичких бојаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе (Пом. картонажера и Ситоштампар) – Особине материјала – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе – Природни материјали: Особине – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе – Вештачки материјали: Особине – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I и II годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – БиговањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Штанцовање – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I и II годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Штосовање-поравнавање – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Алати за сечењеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе, ИОП2 – Новински папирКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Врсте линијаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе, смер Ситоштампар – Мрачна комора – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Стандардни формати папира – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО

I годинa средње школе – Улога и значај графичког обликовањаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Скелет верзалних (усправних) словаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I годинa средње школе – Површина – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Форма и антиформа – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Однос фигуре и позадине – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Позитив и негатив – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa, смер Помоћник картонажера и I годинa, смер Ситоштампа – Боја 1 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa, смер Помоћник картонажера и I годинa, смер Ситоштампа – Боја 2 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa, смер Помоћник картонажера и I годинa, смер Ситоштампа – Боја 3 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa, смер Помоћник картонажера и I годинa, смер Ситоштампа – Растер – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa, смер Помоћник картонажера и I годинa, смер Ситоштампа – Текстура КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa, смер Помоћник картонажера и I годинa, смер Ситоштампа – Валер КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I годинa средње школе, смер Ситоштампар – Сито штампа: основни појмови – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе, смер Ситоштампар – Метода израде штампарске форме: Матрице – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

II годинa, смер Ситоштампар – Ракели за ситоштампу: Употреба ракела – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa, смер Помоћник картонажера – Прављење лепка за папир у кућним условима – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa, смер Помоћник картонажера – Употреба лепка за папир – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 

ПРЕДМЕТ – ОСНОВИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

I годинa средње школе – Ђубрење и ђубрива: основна и допунска средстваКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ)

I годинa средње школе – СадњаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I годинa средње школе – Нега собног цвећа КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Вађење луковица и чување КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ ЗА ЦВЕЋАРЕ

I и II годинa средње школе – Нега цвећаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 08. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

II годинa средње школе – Израда икебане – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Сушење семена цвећаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Аранжирање букета и корпи – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Аранжирање сувог цвећа – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Вађење луковице – Понављање – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Икебане кроз годишња доба – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Чување и сушење луковица – Обрада – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Правило о комбиновању боја – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Паковање семена – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Аранжирање жардињера – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

НАСТАВА – 3. ЦИКЛУС Ф.О.О.О.

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК

Вежбе графомоторикеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Вежбамо читање и писање научених слова А, М, И, Т, О, НКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Деда и репаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Три прасетаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

Број 1КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 2КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Речи које означавају положајеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Отворене и затворене линијеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поређење по дужини и висиниКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ГЕОГРАФИЈА

Кружење воде у природиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ИСТОРИЈА

Културно уметничко наслеђе и религије: ХришћанствоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – БИОЛОГИЈА

Шумски еко-системиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ФИЗИКА

Механичко кретањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Светлост као природна појаваКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Оксиди, својства и значај: ВодаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

ИнтернетКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ

Права детета – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Живот и рад у домуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ВАСПИТНИ РАД 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)
ЦРВЕНИМ СЛОВИМА обележен је материјал који се користи у настави на даљину
са почетком реализације од понедењка 08. марта 2021. године

 

Како да се заштитимо од корона вируса?

Како да се заштитимо од корона вируса?

Превазилажење страха од епидемије

Превазилажење страха од епидемије

Правилна употреба заштитне маске

Правилна употреба заштитне маске

Превентивна заштита од кожних болести

Превентивна заштита од кожних болести

Загађење и заштита животне средине

Загађење и заштита животне средине

Хигијена косе

Хигијена косе

Здрава храна

Здрава храна

Физичка активност

Физичка активност за правилан развој

Здраве навике у исхрани

Здраве навике у исхрани

Основе прве помоћи

Основе прве помоћи

Хигијена зуба

Хигијена зуба

Значај Сунца за здравље

Значај Сунца за здравље

Значај воде за здравље

Значај воде за здравље

Штетност дувана по здравље

Штетност дувана по здравље

Болести зависности

Болести зависности

Вежбе за равна стопала код деце

Вежбе за равна стопала код деце

Какао - Значај и лековитост

Какао – Значај и лековитост

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)
ЦРВЕНИМ СЛОВИМА обележен је материјал који се користи у настави на даљину са почетком реализације од понедењка 08. марта 2021. године

Помагање старијим особама

Помагање старијим особама

Користимо часовник - час и минут

Користимо часовник – час и минут

Геометријски облици

Геометријски облици

Безбедно коришћење рачунара

Безбедно коришћење рачунара

Опасности у кући

Опасности у кући

Лепо понашање

Лепо понашање

Занимања

Занимања

Признавање кривице и извињење

Признавање кривице и извињење

Писање писма, разгледнице, честитке

Писање писма, разгледнице, честитке

Дан жена 8. март

Дан жена 8. март

Симболи државе

Симболи државе

Пролеће - биљке, животиње и људи

Пролеће – биљке, животиње и људи

Како да савладамо свој бес

Како да савладамо свој бес

Рециклажа

Рециклажа

Детињство некада и сада

Детињство некад и сад

Пријатељство

Пријатељство

Поштовање и понашање према родитељима

Поштовање и понашање према родитељима

Значај празника: Ускрс - обичаји

Значај празника:
Ускрс – обичаји

Значај празника: 1. мај

Значај празника: 1. мај

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: ЕСТЕТСКО ВАСПИТАЊЕ
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)
ЦРВЕНИМ СЛОВИМА обележен је материјал који се користи у настави на даљину са почетком реализације од понедењка 08. марта 2021. године

Цртање као забава

Цртање као забава

Моја књига боја

Моја књига боја

Неговање лепог говора

Неговање лепог говора

Естетика културе говора

Естетика културе говора

Говорна вежба: приче у сликама

Говорна вежба: Приче у сликама

Израда честитки за 8. март

Израда честитки за 8. март

Мушке фризуре

Мушке фризуре

Женске фризуре

Женске фризуре

Песма о пролећу

Песма о пролећу

Фарбање и украшавање ускршњих јаја

Фарбање и украшавање ускршњих јаја

Израда украса за Ускрс

Израда украса за Ускрс

Ускршње песме

Ускршње песме

Традиционалне игре Србије: Фолклор

Традиционалне игре Србије: Фолклор

Кућни љубимци

Кућни љубимци

Бонтон

Бонтон

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: СЛОБОДНО ВРЕМЕ И РЕКРЕАЦИЈА
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)
ЦРВЕНИМ СЛОВИМА обележен је материјал који се користи у настави на даљину са почетком реализације од понедењка 08. марта 2021. године

Решавамо укрштене речи

Решавамо укрштене речи

Садржајно провођење слободног времена за време изолације

Садржајно провођење слободног времена за време пандемије

Супер забавне вежбе за децу

Супер забавне вежбе за децу

Вежбе размишљања

Вежбе размишљања

Друштвене игре

Друштвене игре

Игре са лоптом

Игре са лоптом

Решавање ребуса

Решавање ребуса

Вежбе истезања: у здравом телу здрав дух!

Вежбе истезања: у здравом телу здрав дух!

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: РАДНО ВАСПИТАЊЕ
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)
ЦРВЕНИМ СЛОВИМА обележен је материјал који се користи у настави на даљину са почетком реализације од понедењка 08. марта 2021. године

Израда предмета од природних материјала

Израда предмета од природних материјала

ВУНА - Од овце до ћилима

ВУНА – Од овце до ћилима

Израда цветова од креп папира

Израда цветова од креп папира

Деца и кућни послови

Деца и кућни послови

Израда кутије за оловке

Израда кутије за оловке

Како израдити маску

Како израдити маску

Машине и уређаји за рад у пољопривреди

Машине и уређаји за рад у пољопривреди