Дечији дом на Умци основан је крајем 1944. године и у њему су била смештена ратна сирочад и деца без родитељског старања, особе оба пола и различитог узраста, од две до двадесет осам година, које су овде описмењаване и упућиване даље на изучавање заната. Дом се издржавао од добровољних прилога, друштвених организација, а нарочито АФЖ-а из Умке и околних села а прилози су се састојали од намирница, одеће и обуће, постељине и осталог. Иницијативу за оснивање школе покренули су тадашњи наставници и васпитачи. Одлука Министарства просвете Народне Републике Србије број 72. од 14. јануара 1947. године гласи: „Да се при Дому на Умци формира Државна помоћна школа“. Школа је тада званично основана и у њу су долазили на хоспитовање и консултовање учитељи и наставници који су у својим местима хтели да отворе и оснују специјална одељења и школе. Велики допринис ове школе огледа се у следећем:

  • прве наставне планове и програме сачинили су тадашњи наставници као и прве планове и програме васпитног рада за домове и интернате захваљујући којима се васпитни рад изједначио по својој функцији и намени са наставом. Васпитачи су добили статус дефектолога-васпитача;
  • први облик радног оспособљавања реализован је у овој школи 1960. године;
  • први облик рада стручног тима тј. мултидисциплинарни приступ сваком детету понаособ такође је реализован у овој школи;
  • увођење службе социјлног радника у циљу свеобухватнијег сагледавања детета;
  • имала је најопремљенију медијатеку, због чега је постала наставна база Вишој педагошкој школи, а касније и Дефектолошком факултету.

И тако у првим послератним данима, готово ни из чега, стварала се и рађала најстарија специјална школа у Србији.

  • 1947/1948. године започела је са радом као „Државна помоћна школа при дечијем дому на Умци“
  • 1961/1962. године наставља са радом под називом „Специјална основна школа са интернатом Умка“
  • 1979. године променила је назив у Специјална основна школа са интернатом „4. Новембар“
  • 1985. године реформом школства укида се у називу термин „специјална“ са циљем интеграције ученика у друштвену средину, па од тада носи назив Школа за децу и омладину „4. Новембар“
  • 1997/1998. године променила је назив у Школа за основно и средње образовање „Свети Сава“ Умка

Од 2005/2006. године до данас, наша школа носи назив Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка. Од првог дана, наставници, васпитачи и остали радници, не гледајући на радно време и услове, са пуно љубави и ентузијазма успели су да подигну на један завидни ниво целокупан наставно-васпитни рад,  изборе се за правилно схватање средине према способностима ове деце и докажу да се она могу успешно школовати и оспособити за самосталан живот и рад. Та пракса се одржала до данас.