Индивидуални рад

Психолог, логопед и реедукатор психомоторике као и чланови стручних тимова спроводе индивидуални и групни рад са ученицима.

Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима односно старатељима у избору средње школе и занимања, реализују се програмске активности у оквиру професионалне оријентације ученика.

Психолог

 • Процена, праћење ученика и саветодавни рад са њима
 • Сарадња са стручним сарадницима у тиму и стручним институцијама, Центрима за социјални рад и родитељима ученика
 • Сарадња са наставницима и васпитачима у оквиру наставних и ваннаставних активности
 • Стручно усавршавање.

Логопед

Индивидуалне вежбе се изводе у логопедском кабинету а групне вежбе се изводе у школским учионицама где су ученици у свом простору . Логопедским вежбама су обухваћени ученици основне школе, нижих и виших разреда, са најразличитијим говорним поремећајима и са различитим степеном развијености говора и језика. У раду се користи аудио-визуелни дидактички материјал, како за развој говора и језика тако и код поремећаја читања и писања (дислексије и дисграфије), као и дислалија, најлакших артикулационих поремећаја, поремећаја ритма и темпа говора.

Вежбе се изводе дужи временски период уз неопходну сарадњу са наставницима и васпитачима.

Реедукатор психомоторике

Реедукација психомоторике се примењује у третману свих развојних поремећаја. Њоме се утиче на сазнајни развој, али се и разрешава осећање напетости. Кроз покрет се побуђују и обнављају, учвршћују и дограђују сензомоторна искуства. Дете поново искуствено проживљава раније фазе доживљаја телесне целовитости, фазе развоја овладавања простором и временом. Сваки покрет током извођења вежби као и сваки осећај и осећање које га прати, бивају названи речју – што омогућава да психомоторна активност постане део свести.

Задатак реедукације јесте да обогати искуство детета, а посао дефектолога јесте да дијагностикује и спроведе одговарајући третман и на тај начин помогне детету да ублажи или превазиђе одговарајући развојни проблем. Стимулише развој детета и утиче на постојеће потенцијале тако да се јачају поједине способности детета, а одговарајућим приступом и третманом ублажују или превазилазе постојеће препреке.према догађајима у окружењу.

Настава

Настава за ученике у основном образовању организована је као разредна и разредно-предметна.

Кроз основно образовање трудимо се да ученицима омогућимо срећно и здраво детињство, свестран и свеобухватан развој, стицање неопходних знања и вештина као и помоћ у одабиру будућег занимања.

Настава се додатно прилагођава потребама ученика израдом индивидуалних образовних планова (ИОП2).

Избор садржаја, одређивање обима и интензитета, постављање исхода, избор метода и облика рада, средстава у раду и начин евалуације остварених промена, прилагођен је сваком ученику уз уважавање узрасних, развојних и индивидуалних карактеристика. Организовано је и извођење допунске наставе за поједине ученике, или групе ученика којима је потребна подршка у процесу учења.

Реализацију образовно васпитног рада остварују дефектолози и предметни наставници.

Континуирана је сарадња са родитељима и старатељима ученика, тимовима школе, Центрима за социјални рад, медицинским службама, школама, члановима Интересорних комисија (Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику) и осталим релевантним факторима.

Сензорна соба

Сензорна соба је изолован простор, пријатан за боравак, у потпуности опуштајућ и безбедан. То је простор у коме дете може слободно да експериментише, истражује, игра се, подражавајући и само бирајући стимулусе за своја чула који одговарају његовим тренутним потребама. У сензорну собу се дете постепено уводи и адаптира уз едуковану особу, и у тако пријатној атмосфери стварају се могућности за успостављање приснијег, поверљивијег и квалитетнијег контакта са другом особом.

Рад у сензорној соби је индивидуални у трајању од 30 минута, и планира се на основу индивидуалне процене сваког детета.

Циљ боравка у сензорној соби јесте да обезбеди стимулативну средину и атмосферу која ће деловати подстицајно и охрабрити истраживање окружења, да осигура безбедност и тиме омогући физичку и психичку релаксацију.

Соба је опремљена меканим зидним облогама и подом, садржи комплет опреме од различитих елемената:

 • Интерактивне тубе – испуњене водом са плутајућин мехурићима и лоптицама. Светлост у тубама се мења спонтано или преко тастера које контролише дете. На овај начин се уче боје, просторни односи, узрочно последични односи. Лоптице и мехури својим кретањем подстичу визуелну пажњу, а огледала иза њих умножавају ту слику још више, па је и дејство много јаче. Искуство може бити и тактилно, ако се тубе дотакну осете се благе вибрације, ако се уз њу прислони уво, могу се чути звуци које мехурићи производе тако да је дејство ових стаклених туба многоструко.
 • Ротирајућа „диско“ лопта – користи се у комбинацији са извором светлости у боји за посебне светлосне ефекте, тачкасту светлост по целој просторији која се врти, љуља, мења боје.
 • Сноп светлећих оптичких влакана – мењају боју, могу се савијати, обмотавати око делова тела, прекривати тело, бројати. Користе се за фокусирање визуелне пажње. Додиривањем дају и тактилну сензацију.
 • Рефлектор – извор светлости са ротирајућим диском у четири основне боје.
 • Огледалске фолије – појачавају ефекте остале опреме.
 • Аеросол ароме – за ароматерапију.
 • Вибрациона музичка фотеља – прилагодљивог и променљивог облика у којој се налази звучник повезан са музичким стубом. Лежећи на њој тело добија вибрације у ритму, слуша музику, те се доприноси необичном сензорном искуству, заправо музика се слуша дословно кроз фотељу и доживљава како слухом тако и телом.
 • Јастук-подлога – изузетно погодна за опуштање, удобни смештај.
 • УВ лампа – уз коју се користе штапићи од плексигласа, различите дебљине и боје, за конструисање, котрљање, ударање ритма.
 • Округли балансер са масажером – за стимулацију вестибуларног чула, вежбе равнотеже.
 • Разни масажери – јастук на притисак, екстерни ваљкасти масажер, бодљикаве лоптице, који обезбеђују дубоку стимулацију.

Са производима британске компаније Ромпа, специјализоване за производњу опреме у соби изолованој од спољних утицаја светлости и звука, спроводи се ова метода која помаже правилном развоју доживљаја спољашњег света, контролише агресију, уводи у релаксацију. Напредак у концентрацији, пажњи, комуникацији у сензорној соби, полако се преноси на спољни свет.

ИЗБОР ИЗ ГАЛЕРИЈЕ