Време трајања наставних сати (часова) и одмора за ученике основне и средње школе у току дана је следеће: