Време трајања наставних сати (часова) за ученике основне и средње школе у току дана је следеће:

Велики одмор је сваког наставног дана у периоду од 10:25 – 10:45 часова када је за све ученике предшколског, основног и средњег образовања обезбеђена воћна ужина предвиђена недељним јеловником за сваки дан од стране школског нутриционисте. Дежурни наставници су све време трајања великог одмора са ученицима у трпезарији школе, школском дворишту или школским просторијама предвиђеним за боравак ученика током одмора.