Васпитно-образовни програм предшколског образовања:

  • Сензомоторни и психомоторни развој
  • Развој говора и језика
  • Основни математичко логички појмови
  • Упознавање природне и друштвене средине
  • Самопослуживање и старање о себи
  • Здравствено васпитање
  • Радно васпитање
  • Ликовно васпитање
  • Музичко васапитање
  • Физичко васпитање
ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период 2022/2026.