ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА” – УМКA

Адреса: Милије Станојловића 30, Умка 11260 Србија
Телефон: 011/8026-856
Факс:
011/8026-856
Ел. пошта:
svsavau@mts.rs 
www.sososvsava.edu.rs

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ВАЛЕНТИНА РАДУЛОВИЋ
дипломирани дефектолог

Tелефони: 011/8026-066, 064/3029-015
Ел. пошта: radulovicvvalentina@gmail.com

 

УПРАВНИК ДОМА

ЉИЉАНА ВУКОШИЋ
дипломирани дефектолог

Tелефон: 063/329-489
Ел. пошта: ljiljanavukosic@gmail.com

 

ШКОЛСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Телефон/Факс: 011/8026-856

Секретар школе
СЛАВИЦА ТОДОРИЋ, дипл. правник

Телефон: 011/8026-856
Ел. пошта: svetisavau@eunet.rs

Шеф рачуноводства
МИЛАНКА НИКОЛИЋ

Телефон: 011/8026-856
Ел. пошта: svsavau@mts.rs

АМБУЛАНТА
СЛАВИЦА ТОВИЛОВИЋ, Главна сестра

Телефон: 011/8025-791

 

 

 

ПИШИТЕ НАМ