За упис ученика у први разред основне школе „Школе за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка“, почев од 1. априла 2021. године, сви заинтересовани родитељи, старатељи и други законски заступници могу нам се обратити сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова. 

Контакт особа:
Валентина Радуловић, помоћник директора
Телефон: 064/3029015
Адреса поште: svsavau@mts.rs 

Такође, започели смо и упис ученика у први разред средње школе за четири подручја рада:

– Машинство и обрада метала: образовни профил бравар (трогодишње образовање);
– Текстилство и кожарство: образовни профил конфекцијски шивач (трогодишње образовање) и образовни профил шивач текстила (двогодишње образовање);
– Хемија, неметали и графичарство: образовни профил ситоштампар (двогодишње образовање) и образовни профил помоћник картонажера (трогодишње образовање);
– Пољопривреда, производња и прерада хране: цвећар-вртлар (двогодишње образовање). 

Више о наведеним подручјима рада и образовним профилима можете прочитати на овој страни. 
Више о интернатском смештају и дому ученика основне и средње школе можете прочитати на овој страни.
Галерију фотографија наше школе и дома ученика можете погледати у нашој галерији.

Чекамо Вас!