Еко-школа2018-06-27T22:42:02+02:00

Програм Еко-школе покренут је 1992. године, као одговор на потребе идентификоване од стране Ујединјених нација, на Конференцији о животној средини и развоју. Прве Еко-школе почеле су са радом 1994. године у Данској, Немачкој, Грчкој и Великој Британији уз подршку Европске комисије. Тренутно је више од 11 милиона ученика и студената укључено у програм Еко-школа у преко 60 земаља у свету.

Међународни програм Фондације за образовање за животну средину (ФЕЕ) – „ЕКО-ШКОЛЕ“ има за циљ подизање еколошке свести ученика како би постали главна покретачка снага промена одрживог друштва, и то превасходно кроз забаву и активно учење.
У Србији, Међународни програм Еко-Школе је под покровитељством Министарства здравља Републике Србије подржан од стране Програма УН за животну средину, организације УН за образовање, науку и културу и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Национални оператер за програм Еко-школе у Србији је струковна организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине.

Укључивањем у овај програм Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ посебну пажњу посвећује развоју идеје одрживог развоја кроз програм рециклаже отпада и то у три смера: разврставање отпада за рециклажу; оформљавање компостишта које ће временом прерасти у еко-башту; рециклажа свог школског папирног отпада за поновну употребу у настави, а планирана је и рециклажа отпадног памука у папир.

Очекивани исход укључивања школе у програм Еко-школе у васпитно-образовном смислу je превасходно јачање еколошке свести за очување животне средине, како у оквиру школе и дома, тако и у ширем животном окружењу и то не само код ученика већ и међу наставним и ненаставним кадром, као и у локалној средини.

АКТИВНОСТИ ЕКО-ШКОЛЕ

612, 2019

Посета фестсивалу науке на Београдском сајму – 06.12.2019.

Ажурирано: 6. децембар 2019.|

Фестивал науке је био право освежење међу разноврсном целогодишњом сајамском понудом. Испуњен сваковрсним популарно-научним садржајима, поучио нас је и [...]

Go to Top