Позив за подношење понуда за набавку горива 2017
Конкурсна документација за набавку горива 2017
Измена конкурсне документације за набавку горива 2017
Одлука о додели уговора за набавку горива 2017