Извештај о самовредновању и вредновању рада школе за школску 2018/2019.