Током целе школске године ученици учествују и помажу у свим пословима који се тичу уређивања школе и школског дворишта.

Уз помоћ наставника практичне наставе, ученици су допринели уређењу школског дворишта у виду поправке и фарбања клупа и летњиковца, фарбање и поправке ограде око школског терена и комплетне ограде око школског дворишта, израђена је нова ограда за ружичњак испред школске зграде, као и украсне жардињере и саксије за цвеће.

ВИШЕ ФОТОГРАФИЈА