Позив за подношење понуда – Радови на текућем  одржавању – Учионице – Јун 2018.
Конкурсна документација – Радови на текућем  одржавању – Учионице – Јун 2018.
Одлука о додели уговора – Радови на текућем  одржавању – Учионице – Јун 2018.