Након завршетка школске 2016/2017. године и одласка ученика на летњи распуст, у школи су започети радови на санацији фасаде зграде интерната основне школе.  

Радови на санацији фасаде започети су током јула месеца и завршени пред сам почетак школске 2017/2018. године. Ученике основне школе на први школски дан дочекала је зграда интерната у новој боји, освеженог изгледа.