Документи усвојени на седници Школског одбора – 23.5.2024.

Школски одбор, на седници одржаној 23. маја 2024. године донео је одлуку о усвајању следећих докумената:

ПРАВИЛНИК о заштити од пожара
ПРАВИЛНИК о организацији и раду библиотеке
ПРАВИЛНИК о поклонима запослених
ПРАВИЛНИК о вођењу школских евиденција
ПРАВИЛНИК о поступку унутрашњег узбуњивања
АКТ о управљању сукобом интереса у ШОСО са домом Свети Сава Умка
2024-05-31T18:51:11+02:00Ажурирано: 23. мај 2024.|

Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода и награђивању

ДОПУНА Правилника о поступку стицања и расподеле сопствених прихода и награђивању
Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода и награђивању
OДЛУКА о усвајању Правилникa о поступку стицања и расподеле сопствених прихода и награђивању
2024-05-15T12:26:19+02:00Ажурирано: 7. март 2024.|

Извештај о самовредновању и вредновању рада школе за школску 2022/2023.

 

Извештај о самовредновању и вредновању рада школе за школску 2022/2023.
OДЛУКА о усвајању Извештаја о самовредновању и вредновању рада школе за школску 2022/2023.
2023-09-24T16:54:44+02:00Ажурирано: 14. септембар 2023.|
Go to Top