Школски одбор, на седници одржаној 23. маја 2024. године донео је одлуку о усвајању следећих докумената:

ПРАВИЛНИК о заштити од пожара
ПРАВИЛНИК о организацији и раду библиотеке
ПРАВИЛНИК о поклонима запослених
ПРАВИЛНИК о вођењу школских евиденција
ПРАВИЛНИК о поступку унутрашњег узбуњивања
АКТ о управљању сукобом интереса у ШОСО са домом Свети Сава Умка