ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА за спречавање ширењa епидемије КОВИД 19 у Дому ученика