Ова школска година донела је са собом неке нове изазове. Од самог почетка, услед неповољне епидемиолошке ситуације, рад са ученицима организован је по комбинованом моделу при чему је део ученика похађао наставу у школи док је други део ученика наставу похађао онлајн-на даљину, учећи од куће.
Са ученицима који су наставу похађали у школи, настава је организована у јутарњој смени. Настава се одвијала континуирано уз појачане мере превенције ширења вируса предузете према упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе Републике Србије и Кризног штаба, а које су строго контролисане и унапређиване из дана у дан како би се обезбедио безбедан боравак за све ученике и запослене у школи.
Током првог полугодишта у школи је реализован наставни план и програм уз сталну сарадњу наставника, васпитача, стручних сарадника и наставника индивидуалне наставе тако да ученици у што мањој мери осете да се ова година разликује од свих претходних. Ученици који су свакодневно долазили у школу, осим нешто мањег броја другара у разреду и школском дворишту током великих одмора, нису осетили да се било шта ове године разликује од досадашњих. Настава је организована по утврђеном распореду часова а о ученицима и њиховој здравственој безбедности свакодневно је бринула медицинска служба. За ученике који су наставу похађали од куће, динамика рада се утврђивала за сваког ученика понаособ што је зависило од потреба, могућности као и дневног ритма активности ученика. Настава је организована тако да су одељенске и разредне старешине, у договору са наставницима и васпитачима, континуирано припремали наставне материјале који су ученицима (у зависности од њихових индивидуалних способности, доступности и техничких услова) достављани током читавог полугодишта. Материјали су унапред припремани и слати поштом, електронским путем (мејл, вибер) а неким ученицима и лично достављани, након чега су свакодневно по распореду часова у комуникацији са наставницима и васпитачима обрађивани у телефонским разговорима, онлајн комуникацији путем аудио и видео позива, а повратне информације ученици су достављали на исти начин након обрађивања наставних и васпитних јединица.
Будући да смо, пратећи постигнућа ученика и њихово здравствено стање, током читавог трајања школске године били у сталном контакту са родитељима и другим законским заступницима ученика, бринули смо и о њиховим другим потребама – ученицима су на кућне адресе стизали пакети са дидактичким материјалима (свеске, оловке, бојице, блокови итд.), гардероба и обућа, храна, играчке, а ускоро их на вратима чекају и новогодишњи пакетићи… све оно што би иначе красило њихове дане током боравка у школи и интернату, дали смо све од себе да их обрадује и током боравка код куће.

Желимо да похвалимо све, баш све наше ученике! Ове године нису имали лак задатак али смо заједничким трудом и усмеравањем успели да остваримо готово све што смо замислили. Надамо се да ћемо се ускоро вратити уобичајеним школским активностима, сада када смо видели колико нам све то недостаје, радујемо се још више него до сада новим сусретима!
Желимо да похвалимо и све запослене у школи, комплетан наставни кадар, медицинску службу, техничко особље и администрацију као и руководеће органе који су са великом пожртвованошћу током читавог полугодишта омогућили ученицима да остваре своје успехе чак и у овако изазовној години, али и сачувају њихово здравље.

У наставку можете погледати фотографије које говоре више од било каквих наших речи, како су ученици похађали наставу у школи, али и како су и у својим домовима део свог времена проводили учећи.

До другог полугодишта,
Срећни празници!
ШОСО са домом „Свети Сава“ Умка

ВИШЕ ФОТОГРАФИЈА