С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно-васпитном раду за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених Министарство просвете, науке и технолошког развоја је доставило додатно упутство за организацију рада основних и средњих школа и образовања одраслих и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године. Према наведеним мерама Школа је извршила измене оперативног плана.

Измењен оперативни план је усвојен на састанцима Тима за обезбеђење квалитета и развој установе  30. новембра 2020. године и као такав прихваћен од стране Педагошког колегијума на седници одржаној 30. новембра 2020. године  и  на седници Наставничког већа одржаној 30.11.2020. године. План ће бити представљен и Школском одбору, Савету родитеља и Ученичком парламенту.

Комплетан документ о измењеној Организацији рада школе можете погледати на линку испод. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ – Новембар 2020. године