Позив за подношење понуда – Јавна набавка горива 2018.
Конкурсна документација – Јавна набавка горива 2018.