Ове године смо Дан биодиверзитета обележили у изложбеном простору Завода за заштиту природе Србије.

Запослени стручњаци завода су нас провели кроз сталну поставку Завода и упознали су ученике са свим елементима који чине различите еко-системе: са стенама и земљиштем, биљним и животињским светом (како воденим, тако и копненим), као и њиховим међуодносом и проблемима који настају када се ти односи измене и поремете.

На крају посете, ученицима су подељене слагалице са мотивима животиња испраћене кратким коментарима, а за школу су одвојени постери флоре и фауне Србије.