У организацији Електро-привреде Србије и амбасаде одрживог развоја, у просторијама школе је одржана радионица са предавањем ученицима члановима еко-патроле.

Радионица је подразумевала препознавање енергетски ефикасних и неефикасних начина вођења домаћинства, као и разумевање зашто је важно увести у свакодневни живот штедњу енергије.

Ова интерактивна радионица је укључила и мало такмичење у слагању тематских слагалица.