Позив за подношење понуда – Јавна набавка намирница 2018.
Конкурсна документација – Јавна набавка намирница 2018.
Одлука о додели уговора – Јавна набавка намирница 2018.