У заједничкој организацији Тетрапака и Амбасаде одрживог развоја, одржана је још једна радионица рециклаже тетрапака.

Као и на претходној радионици, одзив ученика је био велики и сви су били ангажовани у процесу рециклаже отпадног тетрапака. Као новина и ученицима и организаторима, окушали смо се и у рециклажи отпадног картон и отпадног папира, те смо добили рециклирани папир, касније употребљен на настави ликовне културе.

Предложено је да школа и сама набави „палпер“ и да се у оквиру наставе графичарства уведе редовна рециклажа папира као део наставног програма.