Фестивал социјалне заштите Београда је на једном месту окупио стручњаке, кориснике услуга у области социјалне заштите и ширу јавност, са циљем унапређења и иновирања услуге социјалне заштите, увођења принципа међуинституционалне сарадње, размене примера и актуелности добре праксе и размене сазнања о потребама које постоје приликом пружања услуга.

Ова национална конференција се састојала из три целине и то: штандови са изложбеним експонатима, радионице и стручни скуп.
Наша школа је узела учешће на штанду, где смо приказали експонате израђене у машинској, кројачкој и цвећарској радионици, производе израђене у оквиру секције за израду дидактичког материјала и креативног стваралаштва попут интерактивних табли, едукативних картица и израде накита.
У оквиру радионичарског рада, приказали смо добру праксу рада на изради накита и делова за „Тиху књигу“ где је шесторо ученика, заједно са наставницима, посетиоцима радионице омогућило увид у примену стечених знања и вештина у процесу њихове израде.
Постер презентацијом делатности наше школе, уоквирили смо све три целине овог фестивала.

Погледајте све фотографије са Фестивала социјалне заштите »

ВИШЕ ФОТОГРАФИЈА
ВИШЕ ФОТОГРАФИЈА