Пројекат Унапређење животних услова, права и запошљавања избеглих и расељених лица у Србији финансирала је Европска унија, а његов главни циљ је био да допринесе унапређењу услова за запошљавање избеглих и интерно расељених лица кроз пружање бесповратне финансијске помоћи за пројекте развоја социјалне заштите у заједници. Активности су спроводили: Градска општина Чукарица и удружење Група 484 у сарадњи са Школом за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ из Умке и Градским центром за социјални рад у Београду уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда.

Сврха пројекта је била отварање Целодневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, који до сада нису били обухваћени ниједним видом социјалне заштите, у просторијама интернатске зграде школе. Пројектом су извршени адапација и опремање просторија Целодневног боравка намештајем, техником и радним материјалима који су прилагођени за рад са децом и омладином са сметњама у развоју.

Свечано отварање је организовано 1. новембра 2012. године и преношено је уживо на ТВ Студио Б. Отварању је присуствовало око 60 представника општинске управе, националних и градских институција, школа и удружења који раде са људима са посебним потребама и око 20 новинара.

Укупно 14 деце и младих и 4 одрасле особе са сметњама у развоју, 16 родитеља и чланова породица je користило програме Целодневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју.

Услуге Целодневног боравка (спортска сала и сензорна соба) је користило и 167 ученика који похађају редовну наставу у школи.

25 младих и 7 представника институција је учествовало на дводневном семинару „Програм волонтирања у Целодневном боравку за децу и омладину са сметњама у развоју“ а 5 младих је отпочело волонтирање у Целодневном боравку.

Школски мини-бус је сваког јутра довозио кориснике од места становања до објекта боравка и враћао их кућама. У возилу је поред деце и њихових родитеља свакодневно било и двоје неговатеља и медицинска сестра.

Активности усмерене на очување способности, развијање потенцијала и осамостаљивање деце биле су организоване свакодневно у Целодневном боравку кроз реализацију радионица вођеним од стране дефектолога: игре за развој социјалних вештина – вербално-комуникацијска радионица, ликовна радионица, ткачка радионица, рад са глином и полимерним масама у оквиру керамичке радионице, цвећарска радионица, Монтесори радионица, едукативни рад на компјутеру, активности у сензорној соби; спортско-рекреативне активности (вођене од стране наставника физичке културе); музичка радионица (вођена од стране наставника музичке културе); физиотерапеутски третман у извођењу физиотерапеута; саветодавни рад са родитељима и члановима породице од стране психолога, са циљем стицања нових знања као и социјализације са другим корисницима. Организоване су и спортско-рекреативне активности прилагођене потребама корисника.

Пројекат је оцењен највишом оценом од стране донатора, патрнера и свих осталих учесника на пројекту а крајњи резултат је креирање атмосфере поверења, узајамне отворености и поштовања између родитеља корисника и свих запослених. Одрживост пројекта се огледа у жељи родитеља и самих корисника да у наредном периоду наставимо сарадњу у оквиру образовног система, образовања одраслих или продуженог боравка, у зависности од могућности и капацитета сваког корисника и процене интерресорне комисије, као и у помоћи при запошљавању интерно расељених лица који су учешћем у пројекту допринели његовој успешној реализацији.

ВИДЕО ПРИЛОГ