Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије 2017
Конкурсна документација за набавку електричне енергије 2017
Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије 2017