Ученици наше школе су узели учешћа у Тетрапаковом конкурсу за макету еколошки одрживог животног простора и од отпадне тетрапак амбалаже и других материјала направили свој замишљени еколошки самоодржив животни простор.

Кућу су осмислили тако да буде енергетски ефикасна уз помоћ добре изолације, енергетских снабдевача на сунчеву енергију и енергију ветра, и алтернативних начина загревања, док је двориште са пластеницима, компостиштем и црпном станицом за воду (на погон ветра), замишљено као засебан систем за производњу хране потребну једном домаћинству.

Рад је потом изложен у главном холу школе уз пратећи информативни текст.