Излазак еко-патроле на терен у децембру је показао да се стање животне средине у насељу само погоршало. При овом обиласку фокус је био на центру Умке, узимајући у обзир да је стање тамо хронично лоше.

Као што се из приложеног фото материјала види контејнери и канте за одлагање отпада као да су становницима непрепознатљиви, те отпад одлажу поред истих, као и по зеленим површинама, тротоарима… Контејнери за разврставање секундарних сировина, нити постоје, нити им се можемо надати у скоријој будућности.