Радионица географије је ове године била избор за обележити Дан планете. Не само што су ученици од папир-машеа направили глобусе, а потом их осликали, него су и стекли нека нова знања о општим и посебним географским појмовима кроз сам процес израде рељефа на „глобусима“.

У паузи за сушење масе папир-машеа су учили кроз игру „занимњиве географије“ упознајући се са широким спектром нових појмова као што су континент, океан, Земљини полови, планински венци, пустиње, прашуме… Такође су разумели да свако место на планети има свој посебан еко-систем, одржив захваљујући вишемиленијумском усклађивању међуодноса средине и живог света.