Позив за подношење понуда за набавку горива 2016
Конкурсна документација за набавку горива 2016
Обавештење о продужењу рока за набавку горива 2016
Одлука о додели уговора за набавку горива 2016