Позив за подношење понуда за набавку путничког возила 2015
Конкурсна документација за набавку путничког возила 2015
Одлука о додели уговора за набавку путничког возила 2015
Обавештење о закљученом уговору за набавку путничког возила 2015