Позив за подношење понуда за набавку школског материјала 2015
Конкурсна документација за набавку школског материјала 2015
Питања и одговори за канцеларијски и школски материјал 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку школског материјала 2015
Одлука о додели уговора за набавку школског материјала 2015