Каталог 2012-2014
Правилник о сталном стручном усавршавању 2012
Правилник о сталном стручном усавршавању 2013
Правилник о стручном усавршавању у установи
Предлог семинара за школску 2013-2014
Стручни коментар правилника о СУ
Стандарди компентенција наставника
Акредитовани факултети и универзитети
Акредитовани институти
Акредитовани центри изузетних вредности