Сценско-креативне активности

Сценско-креативне активности ученика обухватају рад драмско-рецитаторске и ритмичко-фолклорне секције.

Драмско-рецитаторска секција

Рад секције се огледа у припреми и извођењу приредби континуирано током школске  године и обухвата: рад на ослобађању у покрету и простору, богаћење и култивисање говора, развијање маште и флексибилности кроз вежбе за концентрацију и монологе, дијалоге, драмске игре, говорне вежбе. Пролазећи кроз ове садржаје рада чланови ове секције се оспособљавају између осталог и за обављање сценских задатака: рецитовање,  вођење програма, глуму, учешће у мањим или већим видовима сценских презентација. Рад се одвија једном недељно, а по потреби и више пута недељно.

Током целе године интензивиран је рад на уређивању костима, сценографија као и простора секције. Похваљују се и награђују учесници за изузетан успех и залагање током целе школске године.

Ритмичко-фолклорна секција

Ова секција пружа широк спектар могућности да се управо кроз забаву обезбеди развој различитих потреба ученика. Радост кретања и сам покрет имају позитивну вредност и на физичко и на ментално здравље. Истовремено омогућавају да ученици своје тело користе за упознавање покрета, изражавање кроз покрет, овладавање и креирање покрета кроз процес учења о себи и другима у својој околини. Увежбавају се елементарни кораци народних игара,  дечјих песама, латино плесова, страних и домаћих поп песама.

Радно-стваралачке активности

Текстилна секција

Током године ученици се упознају са различитим материјалима, техникама и алатима за израду планираних предмета. Чланови секције израђују предмете који имају практичну и употребну вредност и могу се користити у свакодневном животу. Овим радом се код ученика развија креативност, машта, фина моторичка и манипулативна спретност.

Заједно са нама ученици учествују у изради постељног рубља за потребе интерната, стоног рубља за потребе кухиње, радне одеће за потребе техничког особља, сценске гардеробе за школске приредбе и свечаности.

Играоница-ствараоница-креатива

Са ученицима основне и средње школе реализује се програм рада секције „Играоница-ствараоница-креатива“, која има за циљ развој креативности, манипулативне спретности и окупације ученика, као и припрему ученика за будућу професионалну оријентацију.

Кроз разноврсне садржаје ученици израђују различите предмете у складу са активностима у школи, као и различити дидактички материјал.

Ликовна секција

Упознавањем са ликовним елементима, материјалима и техникама кроз цртеж, слику, скулптуру, објекат или ангажман, ученици се кроз самосталан и рад у групи подстичу и упућују у лепоте стварања.

У оквиру секције ученици стварају радове са којима учествују на различитим такмичењима, организују се различите изложбе поводом Дана школе и других битних празника, а у сарадњи са овом секцијом организује се уређење школског простора.

Музичке активности – Хорска секција

Основни циљ рада хора је подстицање музичких способности ученика кроз рад на развијању слуха, музичке меморије и вокалних способности.
Обрадом композиција различитих садржаја – уметничке, народне и дечије музике, ради се на изражајном певању, дикцији, правилном дисању, артикулацији и развијању певања у групи.

Рад се одвија индивидуално, као и у групама, претежно квартетима, квинтетима и секстетима, што је зависи од тежине композиције.

Спортско-рекреативне активности – Спортска секција

У спортској секцији активно учествују ученици основне и средње школе. Они се припремају и такмиче у атлетици, стоном тенису, кошарци и фудбалу. Велики број медаља са регионалних, републичких и међународних спортских такмичења резултат су тимског рада. Најзначајнији резултати постигнути на међународним такмичењима су: златна и средбрна медаља у стоном тенису 2010. године у Варшави, сребрна медаља у нордијском трчању 2013. године у Јужној Кореји и бронзана медаља у одбојци 2015. године у Лос Анђелесу.
У оквиру рада секције реализујемо сваке године и Програм скијања на Копаонику, кроз који је прошао велики број ученика. Обуку скијања реализују наставници физичког васпитања у сарадњи са дефектолозима.

Информатичка секција

Са ученицима основне и средње школе реализује се програм рада информатичке секције где ученици стичу елементе основне информатичке писмености, као и знања о безбедности коришћења интернета.

Такође, поједини садржаји користе се као подршка и наставном тј. васпитно-образовном процесу.

Секција уређења школског простора

  • обрада земљишта (риљање, окопавање, заливање)
  • нега травњака и ружичњака
  • садња цвећа и дрвећа
  • садња једногодишњег сезонског цвећа
  • нега трајница и луковичастог цвећа
  • реновирање дворишта, парка и игралишта у сарадњи са радионицама.

Шаховска секција

Шах позитивно утиче на интелектуалне способности. Кроз шах се развија вештина решавања проблема и способност доношења одлука у ограниченом временском року, повећава способност памћења и концентрације, развијају се креативност, интуиција, самопоуздање, побољшава се брзина рачунања, планирања и предвиђања и позитивно утиче на рационално коришћење времена.

Кроз игру се учи о важности поштовања правила, комуникацији и ненасилном решавању проблема.

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА СА ШКОЛСКИХ СВЕЧАНОСТИ

Погледајте целу галерију са школских свечаности »

ВИШЕ ФОТОГРАФИЈА
ВИШЕ ФОТОГРАФИЈА