Почетак реализације рада учењем на даљину за школску 2020/2021. годину је 30. новембар 2020. године.

УПУТСТВО: За приступање наставном материјалу, кликните на натпис КЛИКНИ ОВДЕ или на слику изнад назива јединице. Отвориће Вам се нови прозор у коме ће бити приказан документ са наставном или васпитном јединицом. Уколико желите да сачувате материјал за офлајн читање, када се документ отвори на новој страни кликните на симбол стрелице окренуте ка доле (налази се у горњем десном углу), што ће Вам омогућити преузимање документа на рачунар/телефоон/таблет за касније коришћење када нисте онлајн или желите да обновите наставну или васпитну јединицу. Сав материјал прилагођен је из оригиналних презентација у документ који је направљен тако да се може отворити на свим уређајима.

НАСТАВА – ОСНОВНА ШКОЛА

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК

ГрафомоторикаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

АзбукаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

АзбукаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број гласова у речима – – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Почетно испитивање познавања словаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Слике: ПредлозиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Црвенкапа: Прича по низу сликаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Две козе – Доситеј Обрадовић – обрада басне – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

Отворене и затворене линијеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поређење по дужини и висиниКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Упоређивање предметаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Учимо бојеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Речи које означавају положајКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Просторни односиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поредимо, пребројавамоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поредимо по висини, Поредимо по дужиниКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 0 (нула)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 1 (један)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 2 (два)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 3 (три)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 4 (четири)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 5 (пет)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви 6 и 7 (шест и седам)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 8, 9 и 10 (осам, девет и десет)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви од 1 до 9КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви прве десетицеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројеви друге десетицеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Десетице прве стотинеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Заокружи бројКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Бројимо и бојимоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Односи у простору: Лево, Десно, Горе, ДолеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак мање и знак веће (< , >)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак плус (+)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак минус (-)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Знак једнакости (=)КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Сабирци и збирКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Умањеник, умањилац и разликаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Радни листићи: Учимо да цртамоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Обоји како је задатоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРЕДМЕТ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

VII РАЗРЕДОпажање облика у природи и окружењуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

VIII РАЗРЕДСинтеза мрља и линија насталих садејством контролисаних и спонтаних акција на папируКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

За све ученике ОШЉудско тело и водаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

За ученике од V до VIII разреда ОШАтлетика: Ниски старт – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

НАСТАВА – СРЕДЊА ШКОЛА

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

I годинa средње школе – Проста реченицаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе – Реченице по значењу и обликуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш видео

II годинa средње школе –  Јован Јовановић Змај – ЂулићиКЛИКНИ ОВДЕ за читани текст о Јовану Јовановићу Змају а затим КЛИКНИ ОВДЕ за читани текст „Ђулићи“

III годинa средње школе – Подела реченица по облику и значењу (вежбање) – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш видео

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

I годинa средње школе – Мере за дужинуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III годинa средње школе – Правоугаоник и квадрат – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ВЕРСКА НАСТАВА

I годинa средње школе  – Лекција 14 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Лекција 14 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе – Лекција 14 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Лекција 15 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Лекција 15 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе – Лекција 15 – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

MAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА

I и II годинa средње школе – Горива: основна поделаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ОСНОВЕ МАШИНСТВА

I и годинa средње школе – Техничка средства у грађевинарству и пољопривреди – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

II годинa средње школе – Котирање и размераКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА БРАВАРЕ

I и II годинa средње школе, смер Бравар – ЗаковицеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

III годинa средње школе, смер Бравар – ЗаваривањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА ШИВЕЊА, МАШИНЕ И АЛАТИ, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I, II и III средње школе – Врста и подела одећеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III средње школе – КројењеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I, II и III средње школе – Дугмад КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

II годинa средње школе, смер Ситоштампар – Примена лепила – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I годинa средње школе – Физичко-механичка својства материјалаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I и II годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – БиговањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

I и II годинa средње школе, смер Помоћник картонажера – Штанцовање – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО

I годинa средње школе – Улога и значај графичког обликовањаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе – Скелет верзалних (усправних) словаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I годинa средње школе, смер Ситоштампар – Сито штампа: основни појмови – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

II годинa средње школе, смер Ситоштампар – Метода израде штампарске форме: Матрице – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 

ПРЕДМЕТ – ОСНОВИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

I годинa средње школе – Ђубрење и ђубрива: основна и допунска средстваКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ)

I годинa средње школе – СадњаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ ЗА ЦВЕЋАРЕ

I и II годинa средње школе – Нега цвећаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

 

НАСТАВА – 3. ЦИКЛУС Ф.О.О.О.

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК

Вежбе графомоторикеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Вежбамо читање и писање научених слова А, М, И, Т, О, НКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Деда и репаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Три прасетаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

Број 1КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Број 2КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Речи које означавају положајеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Отворене и затворене линијеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Поређење по дужини и висиниКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ГЕОГРАФИЈА

Кружење воде у природиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ИСТОРИЈА

Културно уметничко наслеђе и религије: ХришћанствоКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – БИОЛОГИЈА

Шумски еко-системиКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ФИЗИКА

Механичко кретањеКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Светлост као природна појаваКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Оксиди, својства и значај: ВодаКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

ИнтернетКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ПРЕДМЕТ – ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ

Права детета – КЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

Живот и рад у домуКЛИКНИ ОВДЕ да отвориш материјал

 

ВАСПИТНИ РАД 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)

Како да се заштитимо од корона вируса?

Како да се заштитимо од корона вируса?

Превазилажење страха од епидемије

Превазилажење страха од епидемије

Правилна употреба заштитне маске

Правилна употреба заштитне маске

Хигијена руку

Хигијена руку

Хигијена простора у којем боравимо

Хигијена простора у којем боравимо

Хигијена одеће и обуће

Хигијена одеће и обуће

Физичка активност

Физичка активност

 

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)

Услови успешног учења код куће

Услови успешног учења код куће

Како се понашати за време епидемије?

Како се понашати за време епидемије?

Дечија права

Дечија права

Помагање старијим особама

Помагање старијим особама

Користимо часовник - час и минут

Користимо часовник – час и минут

Геометријски облици

Геометријски облици

Значај празника - Божић

Значај празника – Божић

Опасности у кући

Опасности у кући

Лепо понашање

Лепо понашање

Новогодишњи и Божићни обичаји

Новогодишњи и Божићни обичаји

Значај даривања

Значај даривања

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: ЕСТЕТСКО ВАСПИТАЊЕ
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)

Цртање као забава

Цртање као забава

Моја књига боја

Моја књига боја

Неговање лепог говора

Неговање лепог говора

Естетика културе говора

Естетика културе говора

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: СЛОБОДНО ВРЕМЕ И РЕКРЕАЦИЈА
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)

Вежбе истезања: у здравом телу здрав дух!

Вежбе истезања: у здравом телу здрав дух!

Садржајно провођење слободног времена за време изолације

Садржајно провођење слободног времена за време пандемије

Друштвене игре

Друштвене игре

Решавамо укрштене речи

Решавамо укрштене речи

Супер забавне вежбе за децу

Супер забавне вежбе за децу

 

ВАСПИТНА ОБЛАСТ: РАДНО ВАСПИТАЊЕ
(УПУТСТВО: кликни на слику да отвориш презентацију васпитне јединице)

Израда предмета од природних материјала

Израда предмета од природних материјала

ВУНА - Од овце до ћилима

ВУНА – Од овце до ћилима

Деца и кућни послови

Деца и кућни послови

Вежбе размишљања

Вежбе размишљања

Израда новогодишњих честитки

Израда новогодишњих честитки

Израда новогодишњих украса

Израда новогодишњих украса

Израда пахуља од папира

Израда пахуља од папира

Прављење Снешка Белића

Прављење Снешка Белића